کاربر گرامی:
به اطلاع می رساند نسخه های پایین مرورگر Internet Explorer شامل IE 9 و پایین تر برای مشاهده سایت شرکت مهندسی فکور صنعت تهران پشتیبانی نخواهد شد.
لطفا نسخه مرورگر خود را بررسی و در صورت نیاز آن را به روز رسانی نموده و یا از سایر مرورگر ها استفاده فرمایید.

عقد قرارداد

عقد قرارداد
عقد قرارداد، احداث كارخانه گندله سازی سه چاهون

كارفرما : سنگ آهن مركزی ايران
پيمانكار : مشاركت فكور صنعت تهران - NFC
پيمانكاران فرعی :
1-  تكنولوژ : KOBE STEEL Ltd ژاپن 
2-  مينرال تكنولوژی
ظرفيت : 5 ميليون تن گندله در سال
تاريخ عقد قرارداد : 1394/07/05
تاریخ درج: 1394/08/01
بازگشت به صفحه قبلی بازگشت به صفحه اصلی