کاربر گرامی:
به اطلاع می رساند نسخه های پایین مرورگر Internet Explorer شامل IE 9 و پایین تر برای مشاهده سایت شرکت مهندسی فکور صنعت تهران پشتیبانی نخواهد شد.
لطفا نسخه مرورگر خود را بررسی و در صورت نیاز آن را به روز رسانی نموده و یا از سایر مرورگر ها استفاده فرمایید.

مقالات‏ فنی


'Improving the performance of industrial horizontal vacuum belt filters by adding chemical regents'

IMPC2014 (International Mineral Processing Congress) Santiago, Chile

H. Abedini, A. Dehghani, R. Hejazi, S.M. Saghaeian

 

'Enhancement of material handling system efficiency in ZISCO plant by HPGR circuit modification'

IMPC2014 (International Mineral Processing Congress) Santiago, Chile

P. Ghobadi, R. Hejazi, S.M. Saghaeian

 

'Improvement of pellet specifications using high pressure grinding roll in Ardakan pelletizing plant'

IMPC2014 (International Mineral Processing Congress) Santiago, Chile

 L. Hosseini, R. Hejazi, S.M. Saghaeian

 

‘Comparison of ANN and RSM in modeling the VP-WHIMS process parameters’

IMPC2014 (International Mineral Processing Congress) Santiago, Chile

A. Dehghani, H. Abedini, R. Hejazi, S.M. Saghaeian

 

'Choosing an appropriate method for dewatering of two iron ore tailing samples'

IMPC2014 (International Mineral Processing Congress) Santiago, Chile

H. Abedini, M. Zare, R. Hejazi, S.M. Saghaeian

 

‘Investigation of Gol-E-Gohar fourth circuit performance, problems and practical solutions'

IMPC2014 (International Mineral Processing Congress) Santiago, Chile

M. Zare, L. Hosseini, R. Hejazi, S.M. Saghaeian

 

'Optimization studies on the removal of copper from Sarcheshmeh molybdenum concentrate by ferric chloride leaching'

IMPC2012 (International Mineral Processing Congress) New Delhi, India

A. Dehghani, R. Hejazi, S.M. Saghaeian

 

'Statistical evaluation and optimization of multi-gravity separator (MGS) parameters for upgrading of Chadurmalu ultra-fine hematite tailings'

IMPC2012 (International Mineral Processing Congress) New Delhi, India

A. Dehghani, R. Hejazi, S.M. Saghaeian

 

'Effect of application of wet drum medium intensity magnetic separator on efficiency of Chadurmalu iron ore concentrator plant'

IMPC2012 (International Mineral Processing Congress) New Delhi, India

R. Hejazi, S.M. Saghaeian

 

‘The study of enrichment of the fine hematite iron ore in Gol-E-Gohar iron ore complex’

IMPC2008 (International Mineral Processing Congress) Beijing, China

R. Hejazi, S.M. Saghaeian

 

‘Separation of Pyrite Minerals from Magnetite Slimes by Hydrophobic Flocculation’

SOHN International Symposium California, USA, 27-31 August 2006

R. Hejazi1, B. Rezai, A. Sam


گالری تصاویر مقالات‏ فنی

بازگشت به صفحه قبلی بازگشت به صفحه اصلی